Hədiyyə çekləri xüsusən ad günləri, 8 Mart Gadınlar günü, evlilik il dönümləri kimi günlərdə geniş yayılıb. Alınan hədiyə çekləri istənilən məbləğdə yazıla bilər və istənilən zamanda istifadə oluna bilər. Çeklərin üzərində istənilən qeydlərdə yazıla bilər. Hədiyə çeklərini Skylife travel-da hər hansı bir xidmətdən istifadə edərkən işlətə bilərsiniz. Arzu olunan xidmətlərin toplam məbləği hədiyə çekinin məbləğindən artıq olsa fərq müştəri tərəfindən ödənilir. Az olduğu hallarda heç bir fərq qaytarılmır, Hədiyə çekləri qismən işlənilmir və qaytarılmır.

Çek Təqdim Olunan
Accreditations
Security & Reliability
Partner